– Vi ser at ting endrar seg fort, men då er det betre å prøve å henge med, enn å bli hengande etter

Aukra Pensjonistlag arrangerer gratis kurs i nettbrett og smarttelefon for eldre. Sosiale medier er eit av måla.

POPULÆRT: Til saman 22 pensjonistar har delteke på datakursa til Aukra Pensjonistlag. Her får dei eldre opplæring i bruk av nettbrett og smarttelefon. Nokre treng berre å komme litt vidare, medan andre må begynne frå begynninga.  Foto: Gunn E. Aarønes

Pluss +

– Vi ser at ting endrar seg fort, men då er det betre å prøve å henge med, enn å bli hengande etter. Det er betre å «tenne lys, enn å forbanne mørket». Mange tør ikkje prøve i frykt for å gjere feil. Her kan dei hjelpe kvarandre og få oppfølging i etterkant, meiner Wilhelm Andersen, leiar i underhaldnings- og turkomiteen i Aukra Pensjonistlag.