Må skaffe minst 30 nye sjukeheimsplasser innen 2025

I tillegg foreslås 16 nye plasser på Råkhaugen og 25 i nye Reknes terrasse.

  Foto: Erik Birkeland

Pluss +

Et eget demensteam skal utrede og kartlegge brukere på et tidlig stadium, opprettes i 2019 med to stillinger.