Lanserer ny helse og omsorgsplan for Molde kommune for 2018-2025: «Mitt liv – mine valg – min tjeneste»

– Å bo heime vil være målet for de fleste

Men Molde kommune vil trenge både mer forebyggende tiltak og flere plasser med heldøgns omsorg.

Øker tempoet: På flere områder tvinger demografien Molde kommune til å tenke nytt. Fagsjef Kjersti Bakken og co. får blant annet flere demente å yte tjenester til. I bakgrunnen Kirkebakken omsorgssenter, som i månedlige rapporter viser behovet for flere sjukeheimsplasser.   Foto: Sigrun L. Meisingset

Pluss +

Arbeidet med tidenes største plan for helse og omsorg i Molde, «Mitt liv – mine valg – min tjeneste» 2018-2025, er ferdig. Den slår fast at kommunen må sette inn støtet i begge ender av omsorgstrappa: både på forebyggende tiltak men også utbygging av heldøgns omsorgstilbud.