– Tap av store havområde blir det verste

– Å miste landemerket Ona fyr blir eit tap, men å gi frå seg dei store havområda er verre.

Ordførar: Oddvar Myklebust vil ikkje skiljast frå innbyggjarane på Ona, Orten og Sandøya.  Foto: STAALE WATTØ

Pluss +

(Sunnmørsposten): Det seier ordførar Oddvar Myklebust i Sandøy som har vore tydeleg i sitt ynskje om at folket på Ona, Orten og Sandøya skal bli med inn i den nye Ålesund kommune. Kommunestyret i Sandøy og fellesnemnda for nye Ålesund har også med stort fleirtal gått imot grensejusteringa.