Leie av korttids sjukeheimsplasser i Midsund kommune sparer Molde kommune for 2.473 kroner per døgn

«Halv pris» på sjukeheimsplasser

For Molde er det god økonomi i å kutte antall betalingsdøgn på sjukehus. – Folk er glade for å slippe å ligge og vente på sjukehuset så lenge, sier Margareth Hoff Berg (Frp).

Lønnsom: Leie av tre rom på Midsund sjukeheim viser seg å være en lønnsom investering for Molde kommune. Ifølge Tildelingskontoret i Molde synes noen det er langt å reise, men mange blir godt fornøyde når de ser hvordan det er på sjukeheimen.   Foto: Midsund kommune

Pluss +

Da formannskapet behandlet siste månedsrapport for pleie og omsorg tirsdag fortalte Hoff Berg at hun kjenner til flere som har benyttet korttidsplasser i Midsund.