Skolesaka i Eide til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen

I møte tirsdag kveld opprettholdt Eide kommunestyre vedtaket i sak 2017/841 Lyngstad og Vevang skoler – valg av modell. Dermed går saka til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, slik fem Senterparti-representanter har krevd.

FALT: Birgit Dyrhaugs forslag om å oppheve skolevedtaket fikk fem stemmer.  Foto: Oddbjørn Harnes

Pluss +

Eide: Nå venter folk i Eide i spenning på hva Fylkesmannens gjennomgang vil vise.