Mattilsynet har vedtatt at driften skal avvikles på gardsbruk i Aukra. Det ble ikke gjort innen fristen

Mattilsynet: 60 nye storfe kan bli tvangsslaktet

Mattilsynet har vedtatt avvikling av driften på gard i Aukra. Det kan føre til tvangsslakt av 60 nye dyr. Gardseieren tapte sak om å utsette avviklingen, i tingretten.

VEDTAK OM AVVIKLING: Mattilsynet har vedtatt at en gardseier i Aukra må avvikle driften på et bruk i Aukra kommune. I starten av mai ble et 60-talls dyr tvangsslaktet på bondens gard i Fræna.  Foto: Lasse Tomren

Pluss +

Mattilsynet avviklet i starten av mai dyreholdet ved en gard i Fræna. Et 60-talls storfe ble fraktet fra garden og tvangsslaktet.