Tidligere mellomleder vant mot Linjebygg i Høyesterett

Vant fram med prinsipielt spørsmål om at oppsigelser må sees i sammenheng med tidligere ansettelser.

HAR SATT PUNKTUM: Etter tre runder i retten har nå Høyesterett satt punktum i saka der en tidligere mellomleder gikk til sak mot Linjebygg etter at han mistet jobben i mai 2016. ### OPPDATERING TORSDAG KVELD: Punktum er ikke satt. Høyesteretts dom sier at saka må til ny behandling i lagmannsretten.  Foto: Erik Birkeland

Pluss +

Prezioso Linjebygg, med hovedkontor i Molde, måtte si opp 129 ansatte i en kraftig nedbemanning fra 2014 til 2016. Nedbemanningen kom som en følge av fall i oljeprisene. I etterkant har tre ansatte tatt sakene sine til retten.