[intervjuet]

– Må ta vare på seg sjøl og hverandre

De har ledet konfirmantene gjennom en reise siden september. Ståle Johan Aklestad og Aud Marit Andreassen avslutter finalen i kirka med å minne om nestekjærligheten.

Kapellan Ståle Johan Aklestad og kateket Aud Marit Andreassen utenfor Molde domkirke.  Foto: Erik Birkeland

Pluss +

– Hvordan er konfirmant-rushet nå midt i mai?