Plastsamlar, filsof og millionær på Harøya

Per Arne har ryddedugnad heile året

Per Arne Morsund frå Harøya nøyer seg ikkje med å samle plast ein dag eller ei veke. Han ryddar heile året.
Pluss +

Harøya: På Harøya er han godt kjent med sykkelen sin og den grøne plastkassa på beraren. Den er både handle- og bosskorg. Det er mange år sidan no; i alle fall på heile 2000-talet at Per Arne tok til med sin plastrydding langs vegane og i fjøra. Spesielt i Morsundet på vestsida av Harøya er det ille. No, mange år etter er han ein like ivrig og trufast fjøreryddar gjennom heile året.