Fylkesmannen krever at alle kommuner i Møre og Roms dal skal ha barnevernsvakt på plass i 2018

Ønsker felles vakt for barnevernet

Nesten samtlige kommuner i Romsdal og flere på Nordmøre ønsker å etablere en felles barnevernsvakt. Fræna ønsker å stå alene.

FELLES VAKT: Barnevernet i Molde, Aukra, Midsund og Eide ønsker å utvide sin barnevernsvakt og samarbeide med flere kommuner i Romsdal og på Nordmøre. Fylkesmannen har gitt klart signal om at alle kommuner må ha en slik vaktordning på plass i løpet av 2018. – Vi har startet et arbeidet for å se hvordan vi kan bemanne og organisere en tjeneste for flere kommuner, sier enhetsleder Yngve Brakstad Cappelen i barnevernstjenesten i Molde, Eide, Aukra og Midsund.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt barnevernstjenestene i fylket klar beskjed, i løpet av året må alle ha beredskapsvakt utenfor ordinær arbeidstid. Det er langt fra alle som har en tilstrekkelig vakttjeneste i dag.