Frykter tap av bompenger med stor andel elbiler i framtida

– Urettferdig hvis elbil-eiere ikke skal betale for slitasjen på nye E39 mellom Lønset og Hjelset, mener flere partier.
Pluss +

I dag er elbiler med gyldig autopassbrikke fritatt for betaling i alle bompengeanlegg i Norge, med unntak av i Svinesundsforbindelsen, men dette er i gradvis endring flere steder.