Cruisetrafikken kan doblast dei neste tiåra – no legg fylkeskommunen ein plan

Talet på cruiseturistar doblast mot 2041.

AUKAR: "Adventure of the seas" i Molde, med 3.800 passasjerer.  

Pluss +

Cruisetrafikken til Vestlandsregionen har auka kraftig dei siste åra. I følge ei prognose som er utarbeidd av Transportøkonomisk Institutt, kan talet på cruiseturistar doblast mot 2041. Heile 70 prosent av all cruisetrafikk i Norge skjer i dei fire Vestlandsfylka.