Bunnpris utvidar lokala med 170 kvadratmeter

Butikksatsing på Harøya

Onsdag ettermiddag 21. mars var det klart for reopning av Bunnpris på Steinshamn.
Pluss +

Frå starten i dei nye lokala i 2005 har omsettinga auka med vel 50 prosent frå 13 til om lag 20 millionar kroner.