Giganten klar for avgang

340 mann jobber nå for fullt om bord på Aasta Hansteen-plattformen, som ligger i fjorden utenfor Kværner Stord på Stord. Tidlig i april starter slepet opp til Norskehavet.
Pluss +

Utbygginga av Aasta Hansteen-feltet og Polarled-røret vil sikre gassmottaksanlegget på Nyhamna et videre liv etter at Ormen Lange-feltet om noen tiår er tømt. Aasta Hansteen-utbygginga var bakgrunnen for den store utvidelsen som er gjennomført på Nyhamna de siste åra.