Møreaksen vil ha bompengene dine på forskudd

Møreaksen vil at det skal kreves inn bompenger på forskudd på fergestrekningene Vestnes - Molde og Mordalsvågen – Solholmen for å finansiere vegprosjektet. For de reisende kan det bety en økning i billettprisen på 20 til 40 prosent.

BOMPENGER PÅ FORSKUDD: Møreaksen AS vil at du betaler fergebompenger på forskudd for å finansiere veien.  Foto: Erik birkeland

Pluss +

– Søknad til Stortinget om forhåndsinnkreving av bompenger på de aktuelle fergesambandene er et naturlig neste steg frem mot bygging. Derfor ber vi nå om at Statens Vegvesen setter i gang den prosessen, sier Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS.