Ny molo skulle koste 13 millioner – nå blir prisen mer enn doblet

Molde kommune vil trolig gå på en kjempesprekk for å få realisert Sjøfronten 3. Trolig blir prosjektet 26,5 millioner kroner dyrere enn planlagt. I tillegg overføres 20 millioner til siste trinn i utbyggingen.

KOSTNADSSPREKK: Den nye elvemoloen nedenfor politistasjonen skulle egentlig koste 13 millioner. På grunn av dårlige bunnforhold blir trolig prisen over det dobbelte. Bunnforholdene påvirker også andre deler av Sjøfronten 3, både økonomisk og i forhold til framdrift.   Foto: ØYSTEIN BJERKELAND

Pluss +

Den siste delen av Molde kommunes prosjekt Sjøfronten vil bli langt dyrere enn planlagt. Det viser en utredning som er sendt til medlemmene i Plan- og utviklingsutvalget i Molde. På tirsdag skal de behandle Sjøfronten del 3, hvor kostnadssprekken blir et sentralt element.