Omstridt plan skal vedtas i dagens møte

Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal har vært i storm. I dag skal justert versjon vedtas i styremøte.

Styret i Helse Møre og Romsdal på plass til møte i Ålesund onsdag, her lederbordet: F.v. nestleder Petter Bjørdal, styreleder Stein Kinserdal, og adm. dir. Espen Remme.  Foto: Marit Heiene

Pluss +

Over 100 engasjerte innspill kom inn til den mye omtalte «Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal for planperioden 2019-2022, og framtidsutsikter mot 2035.»