E39 til Hjelset: Vil starte byggingen neste år

Statens vegvesen vil ha oppstart på E39 Lønset-Hjelset neste år, og bypakken i 2023.

Illustrasjon av planlagt kryss på Lønset.   Foto: Statens vegvesen

Seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Statens vegvesens (SSV) planer for de neste fem årene viser at det skal drysse flere millioner i vegkroner til Molde. Handlingprogrammet for 2018-23 har med seg både utbygging av E39 og bypakken i Molde. Du kan lese hele handlingsprogrammet her.

Oppstart i 2023

SSV planlegger oppstart på bypakken i 2023. I prosjektet ligger en rekke gang- og sykkelveger, og E39 Bolsønes-Årø med den omstridte firefeltsvegen. I 2023 er det satt av 50 millioner til prosjektet.

- Vi begynner på bypakken i Molde i 2023, her ligger det midler både til gang- og sykkelvegene og til E39. Så skal vi senere konkretisere nærmere hvor vi begynner, seniorrådgiver Håvard Austvik i SSV til Rbnett.

E39 fra Bolsønes-Årø er delt opp i fire forskjellige reguleringsplaner. To har vært oppe til politisk behandling og er vedtatt av kommunestyret. Bolsønes-Fuglset har vært ute til høring, og vil bli politisk behandlet i vår. Den siste, Fuglset–Kviltorp, utarbeider SSV i dag.

- Vi har som mål å ha reguleringsplanen ferdig til 2020, og klar til lokal politisk behandling høsten 2020. Så vil det komme ekstern kvalitetssikring og behandling av bompengesøknaden i 2021 eller 2022, sier Austvik.

E39 Bolsønes-Årø vil ha en kostnadsramme på 2,1 milliarder kroner pluss eventuelle midler fra fylkeskommunen og kommunen. 920 millioner kroner skal finansieres av staten.

Oppstarten på bypakkene i Ålesund og Kristiansund vil skje i henholdvis 2020 og 2022.

Oppstart neste år

Videre er Møreaksen og Ferjefri E 39 med i handlingsprogrammet. Møreaksen med oppstart i siste seksårsperiode (2024-2029). For E39 Lønset-Hjelset går man videre med planlagt oppstart i 2019. Her skal det bygges omtrent ni kilometer tofeltsveg.

Traseen skal finansieres delvis med bompenger. Totalt i perioden fram til 2023 skal staten stå for 610 millioner kroner til prosjektet, mens 770 millioner skal komme fra bompengefinansiering.

Når det gjelder Møreaksen har SSV tatt hensyn til at det kan bli aktuelt med oppstart før 2024, det vil det være opp til Stortinget å vurdere i 2021.

Rassikring utsatt

Da det foreløpige handlingsprogrammet ble lagt ut til høring i fjor høst var det også med midler til rassikring langs E136 i Romsdalen. Dette prosjektet har blitt usatt til neste periode. Årsaken skal være økte kostnader knyttet til andre rassikringsprosjekt.