Politikerne likte det de fikk høre fra familie- og kulturenheten om driften etter gratishall-vedtaket i 2016

Applauderte for Eidehallen

Eidehallen har utviklet seg til et lite kultureventyr etter at det ble gratis å bruke den. Torsdag applauderte kommunestyret i begeistring over alt det positive som skjer i Eides storstue.

ORIENTERTE: Kulturkonsulent Emelie Mathilde Langnes Holden orienterer om Eidehallen i kommunestyret.  Foto: Oddbjørn Harnes

STOR AKTIVITET: Yngste gruppa i Eide IL friidrett har stigningsløp i desember 2016.  Foto: Oddbjørn Harnes

Pluss +

I dag er 545 personer i snitt innom hallen ukentlig. Det er 15 prosent av Eides befolkning. Brukerne fordeler seg på mange lag med ulike aktiviteter.

Mange brukere

Eide og omegn fotballklubb er størst med 300 brukere i hallen. Videre kommer (cirkatall) Frisklivssentralen 20, Eide klatreklubb 60, Eide friidrett 35, Eide bordtennis 15, Elnesvågen turn 35, Eide innebandy 30 og andre 50.

Andre hallbrukere er allidrett, barnehagene, futsal, Elnesvågen fotball, Aleris, Mikalmarka, Nordmøre elinnebandy, Frode volleyball, skolene og SFO.

Nye brukergrupper har kommet inn, og de «gamle» har økt aktivitetene mye.

Samtidig brukes hallen mye mer enn før til arrangement, samlinger, cuper og trening.

Gymsal for tre skoler

– Noe mange glemmer er at Eidehallen faktisk er gymsal for tre skoler. Fræna videregående bruker hallen, noe som gir 135.000 kroner i årlig inntekt, sier Holden.

Får spørsmål om gratishall

– Eidehallen begynner å bli kjent på landsbasis, og den er en av Eides største merkevarer. Vi får stadig spørsmål fra andre halldrivere om hva vi har gjort i Eide, fortalte kulturkonsulent Emelie Mathilde Langnes Holden i sin orientering til kommunestyret.

Gratis siden august 2016

Det var i juni 2016 kommunestyret vedtok gratis hall, fra 1. august samme året. Tiltaket ble anslått å gi en årlig merkostnad på 350.000 kroner.

Økt bruk merkes godt i driftsbudsjettet. Etter gratis-vedtaket har for eksempel strømforbruket økt med 35 prosent, som tilsvarer 95.000 kroner.

Folkehelseløft

Nå et og et halvt år etter er det svært få, om noen, som synes at dette var dumt gjort, sjøl om det koster penger. Kostnaden ses på som en viktig investering i folkehelse.

For lagene som bruker hallen gratis er ringvirkningene store og merkbare.

Tar igjen etterslep

Holden fortalte at hallen nå er inne i en periode med opprusting etter at den har vært underbudsjettert i en årrekke.

Det ryddes bort skrot som tar plass, og det skapes nye rom for lagene.

I en hall med mange brukere er gode brannvernrutiner viktige, og her har det skjedd oppdateringer.

Helt nye lysarmatur er montert i flerbrukshallen, og lydsensor for av og på skal kutte strømregninga.

Ute på parkeringsplassen er det satt opp nye lyskastere.

Fikk klatrevegg

Da kommunestyret seinere i møtet vedtok å gå inn for ny klatrevegg, kom et avdempet ja-rop fra kulturkonsulenten. Nå kan flere klatrere få plass.

Av andre nye tilbud de håper å få på plass, er spinningrom og styrkerom.