Shell: Innstilt på samarbeid

Shell påpeker at granskingen handler om Ptils rolle, ikke deres.

Kommunikasjonsdirektør Shell, Jan Soppeland. 

Pluss +

Hos A/S Norske Shell, som er operatør av Ormen Lange på Nyhamna, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt Jan Soppeland at de har registrert at Riksrevisjonen er i gang med en forvaltningsrevisjon av Petroleumstilsynet (Ptil).