- Den sterkeste drivkraften er å forsøke å rette opp etter avlyst festival, sier Pål Henning Ilstad.

Skyhøyt-sjefen vil ha kulturhall i Molde

Pål Henning Ilstad er forberedt på reaksjoner når han lanserer en idé om en ny kulturhall på Lubbenes.

IDÉ: Pål Henning Ilstad i PHI Entertainment AS ønsker en kulturhall på Lubbenes eller et annet sted i Molde. Arkitektene Tind & Tyri har tegnet forslaget.   Foto: Tind &Tyri.

Pluss +

MOLDE: Phi Entertainment AS, som står bak Skyhøyt, har fått 30.000 kroner i ideavklaringsmidler fra Hoppid til et forprosjekt. Det skal se på muligheten til å bygge en 800 kvadratmeter stor kulturhall og skateplass på Lubbenes eller et annet sted i Molde.