– Ingen har fått pengene tilbake

Billettkjøpere har sendt inn krav på til sammen rundt 700.000 kroner, men få har fått svar. Pål Henning Ilstad har mål om at alle skal få kompensert sine utgifter.

KOORDINERER STUDENTENES SAK: Rolf Magnus Orø.  Foto: Privat

Pluss +

MOLDE: Studentkoordinator Rolf Magnus Orø ved studentsamskipnaden på Høgskolen i Molde sier at studentene per epost har sendt et formelt krav på 200.000 kroner. I tillegg har 450 personer, ifølge Ilstad, sendt mail og krevd anslagsvis 500.000 kroner tilbake.