Slakter utviklingsplanen totalt

Fagmiljøene ved sjukehusene i Molde og Kristiansund levner ikke helseforetakets utviklingsplan særlig verdi.

IKKE FORNØYD: Fagmiljøene ved sjukehuset i Molde mener utviklingsplanen til helseforetaket, som nå har vært ute på høring, er uferdig og lite egnet som styringsdokument. 

Ved gjennomlesning får man inntrykk av at det er en plan for utvikling av sykehuset i Ålesund.

Fra høringsuttalelsen til 14 leger ved kirurgisk seksjon i Molde
Pluss +

Molde: Dokumentet som forteller hvordan Helse Møre og Romsdal skal utvikle seg de neste årene, har vært ute på høring. De 147 sidene som utgjør «Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF – i planperioden 2019-2022; og framtidsutsikter mot 2035» er et omfattende dokument. Det hjelper lite, mener fagmiljøene i Molde og Kristiansund.