Ny versjon av plan for utbygging ved Storlihytta til behandling

Håper på byggestart ved Storlihytta i vår

Med justert versjon av utbyggingsplan for Storlihytta, håper Molde og Romsdal turistforening på klarsignal i løpet av januar.

NY SKISSE: Utbygging av Storlihytta, med avstand mellom den gamle og den nye hytta. Skisse: Arkitektene BBW 

Pluss +

I tråd med tilråding frå Riksantikvaren, er nye skisser for utbygging av Storlihytta i Moldemarka no til behandling i Molde kommune.