Innhold i nysjukehuset, grensejusteringer, eldreomsorg, det nye kommunekartet, sikre befolkningsvekst, Bypakke, bygging av skoler, helsehus og sjukeheimer

Disse sakene tror ordførerne vil prege 2018

Samarbeid og raushet på tvers av regiongrensene i stedet for omkamper og strid, vekst i folketall, nye arbeidsplasser. Dette er bare noen av ordførernes ønsker for det nye året,
Pluss +

Romsdals Budstikke har stilt ordførerne i romsdalsregionen, Eide og Gjemnes tre spørsmål ved inngangen til det nye året.