Anbefaler barselavdeling i Molde – og fødeavdeling i Kristiansund

Slik ser det offisielle Nordmøre for seg samlingen av fødeavdelingene.

MOLDE: Nordmøre regionråd og Kristiansund kommune er negative til å samle fødeavdelingene allerede i 2019, men om det må gjøres, bør Molde få barselavdelingen, mens Kristiansund får beholde sin fødeavdeling, mener de.   Foto: Kjell Langmyren

Pluss +

Romsdal/Nordmøre: Ledelsen i Helse Møre og Romsdal vil som kjent slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund allerede før fellessjukehuset på Hjelset står klart, seinest i 2019.