– De aller fleste mannlige kollegene behandler oss med respekt og likeverd. Det er ukulturen hos noen få vi må komme til livs.

#Metoo har motivert 3616 kvinnelige leger og medisinstudenter til et felles opprop mot trakassering og maktmisbruk. – Ingen grunn til å tro at det ikke skjer her, sier Ida Monn Birkhaug, leder i Yngre legers forening i Helse Møre og Romsdal.

Flere kvinnelige leger: Det utdannes i dag flere kvinnelige leger enn mannlige, det vil forhåpentligvis gi gunstigere maktfordeling i helseforetakene på sikt. Fra venstre: Isbah Khan, Kjersti Ødegård (tillitsvalgt på medisinsk avdeling i Molde), Johanna Øberg, Ida Monn Birkhaug (leder for Yngre legers forening i HMR), Sigrid Slettbakk Jensen (tillitavalgt for LIS1), Iselin Leren, Dlaire-Sophie Drotleff, Kari Fosse.   Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Molde: Kvinnelige leger og medisinstudenter, har i et lukket forum utvekslet og delt erfaringer om overgrep, seksuell trakassering, maktmisbruk, diskriminering, utestenging og utstrakt bruk av hersketeknikker. Det har resultert i et felles opprop som over 3600 kvinnelige leger og legestudenter har skrevet under. Også mange fra Møre og Romsdal.