Fylkeskommunen deleier i et selskap som er meldt inn for Økokrim

– Ei sak som er direkte skandaløs

Et selskap som tilbyr digitale læremiddel til de videregående skolene, er meldt til Økokrim. Møre og Romsdal fylkeskommune har årlig betalt inn 4,5 millioner kroner til selskapet som anklages for brudd på regler og lover. – Ei sak som er direkte skandaløs, sier Torgeir Dahl (H).

Skandaløs sak: – Det er avdekket mye grums i denne saka. Vi støtter at det foretas en gransking av det som har foregått i NDLA, og får avdekket om der har skjedd straffbare forhold. Dette er et forferdelig trist kapittel i arbeidet for å utvikle digitale læremiddel for de videregående skolene, sier ordfører Torgeir Dahl.   Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Selskapet som har kommet i søkelyset, er Norsk digital læringsarena (forkortet NDLA). Dette selskapet eies av mange fylkeskommuner, og har til oppgave å levere digitale læremidler som landets videregående skoler fritt kan benytte.  Møre og Romsdal er en av eierne av selskapet. Møre og Romsdal har siden 2009 betalt inn minst 32 millioner kroner til NDLA.

– Det har vært ei utvikling av en kultur i dette selskapet vi ikke ønsker. Store beløp har gått inn i et selskap som har hatt interesser på begge sider av bordet, forklarte lederen av kontrollutvalget i fylkeskommunen, Anders Riise, da han orienterte fylkestinget om saka.

Det som har utløst reaksjoner blant fylkespolitikerne er at selskapet NDLA og konsulentselskapet som har vært hovedleverendør av tjenester til NDLA, Cerpus AS, har hatt tette forbindelser.  Det skal dreie seg om at personer som er aksjonærer i selskapet Cerpus  Holding AS, har hatt lederstillinger i NDLA som kjøpte tjenestene.

– Det har foregått blanding av roller mellom NDLA og selskapet som har levert tjenestene. Opplysningene som framkommer i revisjonsrapportene, er sjokkerende, sier Randi Asbjørnsen (Sunnmørslista).

Hvert år har fylkeskommunene gått inn med rundt 80 millioner kroner i NDLA. To forvaltningsrapporter konkluderer med at mye har vært kritikkverdig rundt måten Norsk digital læringsarena og konsulentselskapet har drevet forretninger på. Telemark fylkeskommune har bestemt seg for å sende ei bekymringsmelding til Økokrim rundt forretningsførselen til NDLA.

Ifølge Randi Asbjørnsen har konsulentselskapet Cerpus AS hatt rundt 80 prosent av inntektene sine fra det fylkeskommunalt eide NDLA.

Kontrollsjefen i Møre og Romsdal,  Tor Harald Hustad, viser til forvaltningsrapportene som reiser spørsmål om hvordan kontrollrutinene i NDLA har fungert.  Har det skjedd brudd på loven om anskaffelser? Har konsulentfirmaet hatt særlige fordeler ved at personer med eierinteresser i konsulentselskapet, også har hatt lederstillinger i NDLA? Har styret i NDLA fungert godt nok? Styret har bestått av 18 styremedlemmer fra en rekke fylkeskommuner. Styret har hatt to møter i året.

–  Det er avdekket mye grums i denne saka. Vi støtter at det foretas en gransking av det som har foregått i NDLA, og får avdekket om der har skjedd straffbare forhold. Dette er et forferdelig trist kapittel i arbeidet for å utvikle digitale læremiddel for de videregående skolene. Så må vi stille spørsmål om vi i Møre og Romsdal fylkeskommune i framtida skal ha et slikt redskap, felles for fylkeskommunene i landet. Jeg er i tvil om det, sier Torgeir Dahl (H).

Yvonne Wold (SV) reiste spørsmålet om millionene Møre og Romsdal fylkeskommune har brukt inn i NDLA kunne blitt brukt på en bedre måte av de videregående skolene selv her i fylket.

Den daglige lederen for selskapet NDLA har gått av.