24 styreledere og direktører har hatt sjukehussaka

DIREKTØR 1: Paul Hellandsvik var Helse Midt-Norges første direktør. Planene for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal havnet også på hans bord.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Ta en sak og la den vandre, fra den ene til den andre. Helt siden staten tok over ansvaret for sjukehusa 1. januar 2002 har planene om nytt sjukehus vært en av de heteste sakene.