UTVIKLINGSPLANEN FOR HELSEFORETAKET

Ser ikke faglige ambisjoner for nysjukehuset SNR

ROR er svært kritisk til at mange funksjoner flyttes eller foreslås flyttet fra SNR til Ålesund.

BLE OVERRASKET: ROR og ledelsen i helseforetaket hadde dialogmøte i Molde 17. november, om Utviklingsplanen. Her blerepresentantene fra ROR overrasket over opplysninger om barnekirurgi muligens skal legges til Ålesund - trass vedtak om fullverdig barneavdeling i SNR på Hjelset.   Foto: Marit Heiene

Pluss +

Romsdal Regionråd ved Torgeir Dahl, Bernhard Riksfjord og Britt Rakvåg Roald har levert et høringssvar til «utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF, 2019-2022». Høringssvaret kan leses som å ha følgende hovedbudskap: