Krever samme standard for Ålesund sjukehus som for Hjelset

Ålesund-rådmannen krever at sjukehuset i Ålesund skal ha samme standard som det nye sjukehuset på Hjelset.

VIL HA FORTGANG: Den tidligere direktøren i helseforetaket skriver at Ålesund kommune forventer at det blir lagt en tydelig og realistisk plan for å kunne starte rehabiliteringa av Ålesund sjukehus snarest.  Foto: Øystein Bjerkeland

Pluss +

(smp.no) Det skriver rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund i en høringsuttalelse til utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal.