Moldeleger med krass kritikk av ledelsen i Helse Møre og Romsdal, særlig av fagdirektør Jo-Åsmund Lund

Opplever Lund som arrogant

Vi er i liten grad blitt involvert i prosesser som er viktige for sjukehusframtida, mener leger ved Molde sjukehus. Vi har involvert slik vi skulle. Ikke alle fagfolk overalt kan være involvert, svarer fagdirektør i Helse MR.

Svarer: – Et revisorfirma har fulgt prosessen og sett på hvordan vi har sørget for involvering. De gir gode tilbakemelding på måten vi har sikret involvering på, overfor kommunene og internt, sier Jo-Åsmund Lund. 

Pluss +

MOLDE / ÅLESUND: Seks overleger på Molde sjukehus, fra seks ulike klinikker, kommer i et leserinnlegg med krass kritikk av ledelsen i Helse Møre og Romsdal.