Moldes historie fortalt med kart

29. juni i år fylte Molde by 275 år. Blant gavene var en foreløpig utgave av Ola Gjendems nye bok, «Molde, kart gjennom 300 år - Byen vokser fram». Nå er praktboka ferdig og lagt ut til salg.

Byhistorikeren: Ola Gjendem har nylig kommet med enda et bidra til Molde bys historie. Her er boka og forfatteren i sitt rette element, på toppen av Rekneshaugen. FOTO: IVER GJELSTENLI  Foto: Iver Gjelstenli

Pluss +

MOLDE: Da Molde by feiret sitt 250-årsjubileum i 1992 ble det markert med utgivelsen av 3. og 4. bind av Molde bys historie, ført i pennen av Olav Arild Abrahamsen, godt støttet av lokale medhjelpere der byhistorikeren Ola Gjendem spilte en viktig rolle. Til 275-årsjubileet i år, har Ola Gjendem kommet med et nytt og betydelig tillegg til Moldes historie, ei bok i stort format som presenterer historiske kart fra 1704 til våre dager, supplert med korte tekster, foto, maleri og tegninger.

Moldes byhistoriker

Mange moldensere vil vite at Ola Gjendem i tillegg til å være forfatter, byhistoriker, byvandringsgeneral og sjef for enmannsforetaket Molde bymuseum, også er en ihuga samler av alt som kan knyttes til Moldes historie. Blant de mange samleobjektene som fyller godt opp i hjemmet til Ola og Birgit i Glomstuvegen, er som vi nå forstår også kart.

– Jeg og Molde bymuseum har gjennom lang tid samlet historiske kart med tilknytning til Molde. Planen var å utgi et byhistorisk atlas samtidig med bind 3 og 4 av byhistorien i 1992. Det ble ikke noe av, og kanskje var det like bra. I våre dager har vi helt andre og bedre tekniske muligheter, og resultatet 25 år seinere tror jeg er av en helt annen kvalitet enn det vi ville ha klart i 1992. Nå er altså boka her i en form som gjør at kartene kommer til sin rett, 42 x 30 centimeter breddeformat og spiralinnbinding som gjør at hvert dobbeltsideoppslag er på 84 centimeter. Det er slik kart skal presenteres i bokform, syns jeg. Dessuten er jo Molde også langt og smalt, og passer best i dette formatet, sier Ola Gjendem.

Kartograf fra Gossen

Boka er på 96 sider, det vil si at den inneholder cirka 50 kart. Den innledes med et kart over Romsdal fra 1704 tegnet av Ulrik Fredrik Aagaard på grunnlag av et originalkart av teolog og kartograf Melchior Ramus (1646-1693) som var født på Gossen. I 1688 la han fram en plan for Kong Christian V om å kartlegge hele Norge. Kartet som innleder Ola Gjendems bok, er altså en kopi av en del av dette. Sammen med kartet og den forklarende teksten får vi også en tegning og et lite kart over «Reknes hospital for spedalske» slik det framsto omtrent på samme tid som kartet ble laget, på begynnelsen av 1700-tallet.

– Ja, det er slik boka er bygget opp, med kart, illustrasjoner og korte tekster presentert kronologisk. Fra 1704 hopper jeg til 1805, med et militærkart over det som ble kalt «Det fanneottingske compagnie». Gårdene, bygningene, bryggene og de to veiene på det lille strandstedet som seinere utviklet seg til Molde by, ligger utenfor grensene for kompaniet, men er likevel med på kartet. Dette er et av de tidligste kartene over Molde, og viser noen få bygninger, elva, «Gata», «Øvreveien», kirka, rådstua, fengslet, Moldegård og to utstikkende brygger, sier Ola Gjendem.

Fra 1704 til 2017

Slik kan vi bla oss gjennom Moldes historie ved å studere kart supplert med tegninger, foto og tekst gjennom tidene fram til kartet som viser byen i 2017. Underveis er vi innom Molde havn i 1857, Rekneshaugen i 1882 og i 1915, Molde by i 1891, byen og bydelen Krubba før og etter bybrannen i 1916, Molde før og etter bombing og brann i 1940, kart som viser utvikling av veier og ferjestrekninger i Molde og Romsdal, utvikling av by- og kommunegrenser og det aller første turkartet, som ble utgitt av NGO i 1974, og der Molde og Romsdals Turistforening og ildsjelen Ragnar Fagerlie gjorde en stor innsats.

Boka er utgitt av Molde Bymuseum i samarbeid med Molde Byes Vel. Det grafiske arbeidet er utført av Iver Gjendem og boka er trykt ved Lyskopi AS i Molde. Ola Gjendem understreker at boka er blitt til i nært samarbeid med Lasse Vike og Sjur Fedje, Rustkammeret i Trondheim, Statsarkivet i Trondheim, Riksarkivet i Oslo, Kartverket, Molde bibliotek, Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal, Romsdalsmuseet og Molde kommune.

Boka selges gjennom Lyskopi AS i Molde eller direkte gjennom Ola Gjendem. Prisen er 500 kroner.