– Ingen eksplosjonsfare

Ingen ting tyder på at det er fare for gasseksplosjon fra den nedlagte gruva på Raudsand. Det er konklusjonen fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Ikke kjent med eksplosjonsfare: Ut fra det Direktoratet for mineralforvaltning har kjennskap til, er det ingen geologiske forhold som tilsier at det dannes gasser i gruva på Raudsand og som utgjør fare for eksplosjon, skriver direktoratet. Den nedlagte gruva vurderes som stabil. 

Pluss +

NESSET: Mandag 30. oktober var representanter fra direktoratet på Raudsand sammen med representanter fra Miljødirektoratet og for eieren av den nedlagte jernmalmgruva på Raudsand, Nærings- og fiskeridepartementet.