Tordner mot debatt-ukultur

– Deponi-debatten har gått over alle støvleskaft!

– Nå må vi rett og slett passe på slik at debatten ikke skader folk, tordnet Jan Ståle Alme fra Innbyggerlista.

Bekymret: Jan Ståle Alme (Innbyggerlista) er bekymret over debattnivået i sosiale medier.   Foto: Sigmund Tjelle

Pluss +

(Driva:) Debatten gikk høgt også i kommunestyresalen da politikerne i Nesset fikk brevet som Sunndal kommune har sendt til Riksrevisjonen som referatsak under torsdagens møte. Det var i forrige måned kommunestyret i Sunndal vedtok å sende en bekymringsmelding til Riksrevisjonen vedrørende det de mener er Miljødirektoratets mangelfulle håndtering av avfallet som er lagret i gruvegangene på Raudsand. Sunndalspolitikerne vil ha klart svar på hva slags avfall som er lagret der.