Helse Møre og Romsdal med minus 5,7 millioner i september

Det nye fellessjukehuset på Hjelset er helt nødvendig for å snu økonomien.

HAR TILLIT Styreleder Ola H. Strand (t.v.) i Helse Midt-Norge har full tillit til at ledelsen i Helse Møre og Romsdal vil lykkes med å snu økonomien i foretaket, med de tiltakene som gjøres. Her sammen med administrerende direktør Stig A. Slørdahl.  Foto: Marit Heiene

Pluss +

Det sa styreleder Ola H. Strand på styremøtet i Helse Midt-Norge tirsdag, der økonomien er fast punkt på programmet.