Publikum trillet terning etter Snømannen-premiere på Molde kino

Fredag den 13. – ulykkesdagen – var det et lykkelig valg for premierepublikum i Molde? Eller ble det gremmelse og utilsiktet uhygge?
Pluss +

Diskusjonene gikk i kriker og kroker ute i foajeen etter premierevisningen var over, og Molde Kino kan i hvert fall konstatere at de relativt labre kritikkene ikke på noen måte hadde jaget bort premierepublikummet. Og hvem har rett, publikum eller kritikere?