Helse Midt-Norge overvåker økonomien, men ser ingen risiko for investeringen i det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

– Vi har musklene som trengs

– Noen vil kanskje krisemaksimere, men det er ikke det økonomiske bildet for Helse Midt-Norge. Vi følger tett på økonomien i helseforetakene. Og vi har musklene som skal til for å bygge det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Stø kurs: – Likviditeten til å bygge det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er det Helse Midt-Norge som har. Og de musklene har vi, sier administrerende direktør Stig A. Slørdahl (til venstre). Han berømmer samtidig arbeidet som foregår i prosjektorganisasjonen for det nye sjukehuset. Her sammen med styreleder Ola H. Strand.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

Det sier administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge. Han beskriver den økonomiske situasjonen som krevende. Ved utgangen av august i år lå Helse Midt-Norge som foretaksgruppe 51,7 millioner kroner dårligere an enn det budsjetterte overskuddet på 183 millioner kroner.