Skyldes trolig kloakk:

Voldsom oppblomstring av sjøgras i Langfjorden

De siste åra har det vært økende oppblomstring av sjøgras i fjorden utenfor Eidsvåg sentrum. Snorre Langset mener kloakkutslipp er årsaka.

– Kloakken går urenset ut i sjøen. Det bidrar til fare for forurensing og kraftig oppblomstring av sjøgras, sier Snorre Langset. FOTO: SIGMUND TJELLE, Driva 

Pluss +

(Driva) Langset bor helt nede ved sjøkanten i Eidsvåg. Han har i flere år ergret seg over at hovedledningen fra kloakken renner ut på leira med utløp like utenfor småbåthavnas molo.