– Vi vet allerede nok til å kunne trekke en konklusjon som sier klart nei til nytt deponi på Raudsand

– Orten er villig til å ofre sine egne

Stig O. Jacobsen går kraftig ut mot Helge Orten (H) som vil avvente flere rapporter i deponisaka på Raudsand. – Vi vet allerede nok til å si klart nei.

– Ikke forhastet Stig O. Jacobsen, nestleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», er bekymret for at Helge Ortens uttalelser om planene til nytt deponi på Raudsand representerer regjeringens syn på saka.   Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

NESSET: Forretningsmann og nestleder i aksjonsgruppa «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», Stig O. Jacobsen, er sterkt uenig med stortingsrepresentant Helge Orten.