Molde-ordfører Torgeir Dahl anklager Sp for dobbeltspill i sjukehussaka

– Et uverdig Senterparti-spill

– Senterpartiets forsøk på kritikk av helseminister Bent Høie i sjukehussaka betyr i realiteten at Sp ikke vil gi pengebevilgning til oppstart av fellessjukehuset på Hjelset i 2018, sier Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Ordfører Dahl om Senterpartie – Slik Senterpartiet argumenterer, betyr det at de ikke støtter en startbevilgning for fellessjukehuset på Hjelset i 2018, sier Torgeir Dahl.  Foto: Thomas Rasmus Skaug

Pluss +

Torgeir Dahl, som både er ordfører i Molde og leder for Romsdal Regionråd, reagerer på uttalelsene Senterpartiets to stortingskandidater Jenny Klinge og Geir Inge Lien kom med i Romsdals Budstikke mandag 7. august. Der kritiserte Sp-politikerne helseminister Høie for ikke å ha gitt Helse Møre og Romsdal klar beskjed om hva fellessjukehuset på Hjelset skal inneholde.