Eide og Fræna avholdt felles kommunestyremøte med Fylkesmannen

– En historisk dag

Spikret Hustadvika som navn på nykommunen.

Fellesmøte Eide Fræna Hustadvika på Vonheim 1. Vedtak: Assisterende Fylkesmann Rigmor Brøste får overlevert de to kommunestyrenes vedtak fra Eide-ordfører Egil Strand (H) og Fræna-ordfører Tove Henøen. 

Pluss +

FRÆNA: Fylkesmannen innkalte kommunestyrene i Eide og Fræna til felles kommunestyremøte på Vonheim onsdag for å drøfte §25 i inndelingsloven. I praksis skulle møtet munne ut i det hvert enkelt kommunestyre deretter skulle banke gjennom i sine egne kommunestyremøter rett etter §25-møtet. I drøftingsmøtet og påfølgende kommunestyremøter ble det klart at ny-kommunen får navnet Hustadvika. Antall kommunestyrerepresentanter blir 37.