– Miljøfaglig forsvarlig

Nesset formannskap støtter søknaden fra Bergmesteren Raudsand om å etablere deponi for ordinært avfall på Raudsand, uten at det blir stilt krav om dobbel bunntetting i alle deler av deponiet.

Gamle synder Gamle sekker fra møllestøv fra aluminiumsindustrien.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

NESSET: Tirsdag blir kommunestyret orientert om befaringen formannskapet har gjennomført og vedtaket som ble fattet etterpå.