Ladar i kvar tettstad

Ikkje meir enn 50 km til ein hurtigladar uansett kvar du er i fylket, viser ei oversikt Romsdals Budstikke har samla over alle hurtigladarane i fylket, pluss nokre som kjem.

Ladar opp Mens Kristian Due jobbar på Bispedømmekontoret ladar bilen seg opp til heimreisa.  Foto: Svein Olav Sæter

Pluss +

Molde: – Vi vil ha eit godt nettverk, for å gi folk moglegheita til å ta overgangen, seier Stephen Oommen, miljørådgjevar i Møre og Romsdal fylkeskommune.