– Ikke akseptabelt for folk, fe, fjord, natur og miljø langs Tingvollfjorden

Private, næringsdrivende, interessegrupper, offentlige instanser og politiske representanter har svart.
Pluss +

NESSET: Noen uttaler er helt enkle, andre svært utfyllende. Her er et knippe utdrag: