Shell vil fortsatt ha den daglige driften av anlegget

Gassco blir operatør på Nyhamna

Gassco overtar 1. oktober som operatør for landanlegget på Nyhamna. Fra da av blir Shell såkalt teknisk tjenesteyter til Gassco, etter å ha vært operatør siden oppstarten i 2007.

Gassco Administrerende direktør Frode Leversund i Gassco, som driver hele gassinfrastrukturen på norsk sokkel.  Foto: Egil H. Torvik

Pluss +

Gassco er heleid av den norske stat og driver hele gassinfrastrukturen på norsk sokkel, med prosesseringsanlegg, rørledninger til utlandet og mottaksterminaler i Storbritannia, Frankrike, Belgia og Tyskland. Gassco har 350 ansatte. Hovedkontoret ligger på Bygnes på Karmøy.