Ser kraftig oppvarming av verdas permafrost

Kva skjer når permafrosten i verda tiner og slepp ut klimagassar lagra i tusenvis av år? Forskarar jobbar på spreng med svaret – mellom dei Kjersti Gisnås frå Vikebukt.

Kraftig oppvarming – I alle borehola våre ser vi ein kraftig oppvarming av bakken. Område med permafrost tiner djupare for kvar sommar, også på Dovre. I Jotunheimen (bildet) har vi mange borehol og mykje feltaktivitet knytt til permafrost, fortel Kjersti Gisnås frå Vikebukt. Onsdag 5. april held ho foredrag om emnet på Myra kulturhus i regi av Vestnes seniorakademi.  Foto: Privat

Pluss +

Kjersti Gisnås tok i fjor doktorgrad ved UiO der ho m.a. laga modellar av kor det er av permafrost i Norge. Eit resultat var meir detaljerte kart over permafrost i Skandinavia: