Nyhamna uten sikring fra Heimevernet?

Heimevernet er pålagt å slanke mannskapet med flere tusen. Det kan bety dårlig nytt for Ormen Lange.

Nyhamna-anlegget Gassanlegget på Nyhamna i Aukra er en av Norges viktigste anlegg for behandling av gass fra felt utafor norskekysten. Gassen som prosesseres i anlegget, forsyner Storbritannia med inntil 20 prosent av gassforbruket. Til nå har Heimevernet hatt Nyhamna som ett av sine viktige objekt å sikre.   Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Heimevernets sikring av gassanlegget Ormen Lange på Nyhamna i Aukra kan komme til å bli så svekket at det i praksis ikke fungerer som fullgod sikring. Det kan bli resultatet dersom Heimevernet må redusere mannskapsstyrken i Molde-Aukra-området med over 200 mann.