– Ikke akseptabelt

Bernhard Riksfjord har liten sans for at Heimevernet svekkes.

Ikke akseptabelt - Svekkes Heimevernet, betyr det en svekkelse for Aukra komme, sier ordfører Bernhard Riksfjord.   Foto: Oddbjørn Harnes

Pluss +

– Dette ser ikke bra ut, sier ordfører Riksfjord. Han ble orientert for få dager siden om at noe er i gjære med Heimevernets mannskapsstyrke. – Vi ser et mønster i det som skjer i samfunnet; den ene brikken etter den andre tas vekk. Nå handler det om Heimevernets styrke. Jeg synes ikke det er akseptabelt dersom utfallet blir at Heimevernet ikke kan opprettholde sikringen av Nyhamna som et prioritert prosjekt å sikre, sier Riksfjord.